آخرین رویدادها

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۵-۲۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۰۵-۲۹

عکس رویداد

افزایش عملکرد در زندگی شخصی ومحیط کار پروژه ای

چگونه هفته خود را به ده روز تبدیل کنیم

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۵-۰۶

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۰۵-۱۵

عکس رویداد

ضرورت آگاهی مدیران پروژه از مفاهیم استارت آپ ها

آشنایی با مفهوم استارت آپ

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۴-۱۰

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۰۴-۳۱

عکس رویداد

رویکرد حقوقی مدیریت محدوده در پروژه های ساخت ( احداث)

روش های تعریف محدوده و یا تبیین معوض ( موضوع قرار داد)

آخرین خبرها

از انجمن بیشتر بدانید

[سه شنبه, 25 شهریور 99 ]

نقش ارتباطات و شبکه سازی در مدیریت پروژه

ادامه مطلب
[یکشنبه, 23 شهریور 99 ]

PMIS

ادامه مطلب
[سه شنبه, 18 شهریور 99 ]

ششمین برنامه کوهنوردی

ادامه مطلب

6

گواهینامه سطح A

14

گواهینامه سطح B

34

گواهینامه سطح C

576

گواهینامه سطح D