آخرین رویدادها

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۹-۰۶

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۹-۱۰

عکس رویداد

ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و پایداری ﭘﺮوژە ها

ارتقاء مهارت های توسعه فردی در ارتباط با توسعه و پایداری پروژه هاه

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۸-۲۲

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۸-۲۶

عکس رویداد

سندرم ھای سازمانی با محوريت سرمايه انسانی

ارتقا مھارت ھای شناخت آسيب ھا و سندروم ھای سازمانی با تمرکز بر سرمايه انسانی

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۸-۱۶

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۸-۱۹

عکس رویداد

از مديريت پروژه تا استارت آپ

اين يک لايو ٩٠ دقيقه ای در مورد اينکه چگونه در حوزه مديريت پروژه ميتوان از مزايای استارت اپ ھا استفاده کرد. ھمچنين قدمھای اين

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۲-۱۲

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۲-۱۸

عکس رویداد

فراخوان دوره اظهارنامه نویسی

بدینوسیله به اطلاع علاقمندان PEB می رساند بر اساس برنامه ریزی فرآیند برگزاری دور دهم جایزه ملی مدیریت پروژه، کمیته جایزه بر آ

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۱-۱۸

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۱-۱۸

عکس رویداد

ثبت‌نام مسابقه قهرمانی مدیریت پروژه (PMC 2021)

داوطلبان باید دانشجو و زیر 35 سال باشند

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۰-۰۱

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۵

عکس رویداد

اولین دوره مسابقه NIeCCo

اولین دوره مسابقه ملی نیکو توسط شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار خواهد شد.

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۱-۲۶

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۱-۲۸

عکس رویداد

برنامه زمان بندی در پروژه هاو مشکلات ناشی از عدم توجه به آن

جلسه طوفان فکری

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۰-۲۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۵

عکس رویداد

دریچه ورود به دنیای چابک 

مدیریت محصول در اجایل به همراه پرسش و پاسخ

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۹-۱۷

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۰

عکس رویداد

کارشناس حرفه‌ای برنامه‌ریزی پروژه های نفت، گاز

اطلاعات تکمیلی دوره جامع تربیت کارشناس حرفه‌ای برنامه‌ریزی پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه

آخرین خبرها

از انجمن بیشتر بدانید

[شنبه, 06 آذر 0 ]

گزارش رقابت گروه اول در مرحله نیمه نهایی

ادامه مطلب
[شنبه, 29 آبان 0 ]

برنامه مرحله نیمه نهایی رقابت های پنجمین دوره «جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه»

ادامه مطلب
[شنبه, 29 آبان 0 ]

گزارش رقابت گروه چهارم در مرحله مقدماتی

ادامه مطلب

6

گواهینامه سطح A

15

گواهینامه سطح B

38

گواهینامه سطح C

1044

گواهینامه سطح D